Banner

Okna projektowane indywidualnie

Wykonujemy instalacje okien podwodnych na obiektach hydrotechnicznych oraz obiektach specjalnych – zarówno w środowisku słodko jak i słonowodnym. Osadzamy okna wykonane z PMMA w ramach stalowych oraz bezpośrednio do konstrukcji żelbetowych. Nasze zaplecze technologiczne pozwala nam na osadzenie okien maksymalnie 10 metrów pod poziomem lustra wody.

Co ważne Polskie/Europejskie normy budowlane nie podejmują tematu projektowania i wykonawstwa tego typu realizacji. Bazując jednak na naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie określić graniczne naprężenia w stosowanym materiale oraz dokonać obliczeń i prac projektowych pozwalających na skuteczny i bezpieczny montaż.

Z definicji okna podwodne podlegają obciążeniu ciśnieniem hydrostatycznym. Im wyższa wysokość słupa wody (cieczy) ponad poziomem okna tym wyższa jest jego wartość. Bezpieczne przeniesienie tych obciążeń przez konstrukcje jest sprawą niezwykle istotną, gdyż jej uszkodzenie może powodować niebezpieczeństwo dla obserwatorów i użytkowników (zalania, zniszczenia, a w ekstremalnych przypadkach zagrożenie życia.)

Dlatego też produkując nasze okna opieramy się o precyzyjne wyliczenia inżynierskie, a każdy gotowy produkt testujemy.

Znając obciążenia dla konkretnych przypadków wyliczamy graniczne naprężenia w materiale, a dzięki nim możemy określić wymaganą grubość stosowanego PMMA. Korzystając z programów obliczeniowych opierających się o metodę elementów skończonych.

Materiał z którego korzystamy ma określone przez producenta właściwości :

Współczynnik sprężystości : 3300 MPa

Współczynnik Poissona µ: 0,36

Naprężenie graniczne materiału : 3 MPa

Przestrzegamy przed stosowaniem szkła w konstruowaniu okien podwodnych. Ma ono niską wytrzymałość na udarność oraz obciążenia zmienne, powoduje to szybkie starzenie materiału i w konsekwencji zniszczenie konstrukcji.

Jeśli projektujecie Państwo obiekty, w których wykorzystywane/ instalowane mają być okna podwodne zachęcamy do kontaktu i współpracy.

photo
photo
photo
photo

Ativador Windows 7